تو یک روز بعد از فراموشی می آیی!

کسی نیست از تو حرف بزند


دیگر نوازش انگشتانت،

کلماتم را در ستایش تو

                    وسوسه نمی کنند

دیگردست چشم های تو

                به جایی بند نیست!!

 

و خواب

"خواب نابکار"

رویای ترد انگشتانت را از من خواهد گرفت...!

/ 0 نظر / 10 بازدید