نقدی بر نمایش عاشقستان نوشته کیوان صباغ و به کارگردانی محمد پورجعفری؛

نقدی بر نمایش عاشقستان نوشته کیوان صباغ و به کارگردانی محمد پورجعفری؛ قضاوت با حدس و گمان ناداوری است! انوش نصر ماسوله ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 40 بازدید
بهمن 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
4 پست
شهریور 91
14 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
19 پست
مهر 90
9 پست
شهریور 90
14 پست
مرداد 90
13 پست
تیر 90
15 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
14 پست
بهمن 89
18 پست
دی 89
28 پست
آذر 89
13 پست
آبان 89
14 پست
مهر 89
8 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
8 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
4 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
10 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
7 پست
خرداد 88
1 پست